Σιδεροκάβουρας, Κάβουρας Ατλαντικού

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια :
Family: Cancridae
Ονομασία: Σιδεροκάβουρας, Κάβουρας Ατλαντικού
Scientific Name: Cancer pagurus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Edible crab

Scroll to Top
Scroll to Top