Σιλιβούτι της Μήλου

Τάξη: Φολιδωτά
Order: Squamata
Οικογένεια: Σαυρίδαι
Family: Lacertidae
Ονομασία: Σιλιβούτι της Μήλου
Scientific Name: Podarcis milensis (Bedriaga, 1882)
Common Name: Milo’s wall lizard

Scroll to Top
Scroll to Top