Σιλιβούτι

Τάξη: Φολιδωτά
Order: Squamata
Οικογένεια: Σαυρίδαι
Family: Lacertidae
Ονομασία: Σιλιβούτι
Scientific Name: Podarcis erhardii (Bedriaga, 1882)
Common Name: Erhard’s wall lizard

Scroll to Top
Scroll to Top