Σιρλοτσίχλονο, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια – Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Σιρλοτσίχλονο, θηλυκό
Scientific Name: Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Cirl Bunting

Scroll to Top
Scroll to Top