Σκαρθάκι, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες – Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Σκαρθάκι, αρσενικό
Scientific Name: Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Common Name: European Serin

Scroll to Top
Scroll to Top