Σκουφοβουτηχτάρι, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Πυγοποδόμορφα
Order: Podicipediformes
Οικογένεια: Πυγοποδίδαι Βουτηχτάρια
Family: Podicipedidae
Ονομασία: Σκουφοβουτηχτάρι, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great crested Grebe

Scroll to Top
Scroll to Top