Σκουφοβουτηχτάρι, χειμερινό πτέρωμα

Τάξη: Πyγοποδόμορφα
Order: Podicipediformes
Οικογένεια: Βουτηχτάρια – Πυγοποδίδαι
Family: Podicipedidae
Ονομασία: Σκουφοβουτηχτάρι, χειμερινό πτέρωμα
Scientific Name: Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great crested Grebe

Scroll to Top
Scroll to Top