Σμέρνα (μύραινα η Ελένη)

Ονομασία: Σμέρνα (μύραινα η Ελένη)
Scientific Name: Muraena Helena
Common Name: Mediterranean moray

Scroll to Top
Scroll to Top