Σμυρναλκυόνα

Τάξη: Κορακιόμορφα
Order: Coraciiformes
Οικογένεια: Αλκυόνες – Αλκυονίδαι
Family: Alcedinidae
Ονομασία: Σμυρναλκυόνα
Scientific Name: Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758)
Common Name: White- throated Kingfisher

Scroll to Top
Scroll to Top