Σουλτανοπουλάδα

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες,Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Σουλτανοπουλάδα
Scientific Name: Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)
Common Name: Purple Swamphen

Scroll to Top
Scroll to Top