Σούλα (του Βορρά)

Τάξη: Πελεκανόμορφα
Order: Pelecaniformes
Οικογένεια: Σούλες
Family: Sulidae
Ονομασία: Σούλα (του Βορρά)
Scientific Name: Morus bassanus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Northern Gannet

Scroll to Top
Scroll to Top