Σπιτοσπουργίτης, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπουργίτες – Στρουθίδαι
Family: Passeridae
Ονομασία: Σπιτοσπουργίτης, αρσενικό
Scientific Name: Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Common Name: House Sparrow

Scroll to Top
Scroll to Top