Σταυρομύτης, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες – Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Σταυρομύτης, αρσενικό
Scientific Name: Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758)
Common Name: Crossbill

Scroll to Top
Scroll to Top