Σταυρομύτης, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Σταυρομύτης, θηλυκό
Scientific Name: Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758 )
Common Name: Crossbill

Scroll to Top
Scroll to Top