Σταχτής Δρυοκολάπτης, αρσενικό

Τάξη: Δρυοκολαπτόμορφα
Order: Piciformes
Οικογένεια: Δρυοκολάπτες-Δρυοκολαπτίδαι
Family: Picidae
Ονομασία: Σταχτής Δρυοκολάπτης, αρσενικό
Scientific Name: Picus canus (Gmelin, 1788)
Common Name: Grey-headed Woodpecker

Scroll to Top
Scroll to Top