Σταχτοκεφαλάς, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κεφαλάδες – Αεοτομαχίδαι
Family: Laniidae
Ονομασία: Σταχτοκεφαλάς, αρσενικό
Scientific Name: Lanius minor (J. F. Gmelin, 1788 )
Common Name: Lesser Grey Shrike

Scroll to Top
Scroll to Top