Σταχτοπετρόκλης, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Μυγοθήρες
Family: Muscicapidae
Ονομασία: Σταχτοπετρόκλης, θηλυκό
Scientific Name: Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Common Name: Northern Wheatear

Scroll to Top
Scroll to Top