Σταχτοσουσουράδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κελάδες – Σουσουράδες – Σεισοπυγίδαι
Family: Motacillidae
Ονομασία: Σταχτοσουσουράδα
Scientific Name: Motacilla cinerea (Tunstall, 1771 )
Common Name: Grey Wagtail

Scroll to Top
Scroll to Top