Σταχτόπαπια, θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Σταχτόπαπια, θηλυκό
Scientific Name: Aythya marila (Linnaeus, 1761)
Common Name: Scaup

Scroll to Top
Scroll to Top