Στεπογαλιάντρα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κορυδαλοί – Κορυδαλίδαι
Family: Alaudidae
Ονομασία: Στεπογαλιάντρα
Scientific Name: Melanocorypha bimaculata (Menetries, 1832)
Common Name: Bimaculated Lark

Scroll to Top
Scroll to Top