Στικταετός, ανώριμο

Τάξη: Αρπακτικά
Order: Accipitriformes
Οικογένεια: Αετοί – Αετίδαι
Family: Accipitridae
Ονομασία: Στικταετός, ανώριμο
Scientific Name: Aquila clanga (Pallas, 1811)
Common Name: Spotted Εagle

Scroll to Top
Scroll to Top