Στικτοπουλάδα

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες,Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Στικτοπουλάδα
Scientific Name: Porzana porzana (Linnaeus , 1758)
Common Name: Spotted Crake

Scroll to Top
Scroll to Top