Στικτόπαπια, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Στικτόπαπια, αρσενικό
Scientific Name: Marmaronetta angustirostris (Menetries, 1832)
Common Name: Marbled Duck

Scroll to Top
Scroll to Top