Στρόμπος

Τάξη: Νεογαστερόποδα
Order: Neogastropoda
Οικογένεια: Πορφυρίτες, Μυρικίδαι
Family: Muricidae
Ονομασία: Στρόμπος
Scientific Name: Phyllonotus trunculus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Banded Murex

Scroll to Top
Scroll to Top