Συκοφάγος (Ευρωπαϊκός), αρσενικό – θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συκοφάγοι – Χλωριονίδαι
Family: Oriolidae
Ονομασία: Συκοφάγος (Ευρωπαϊκός), αρσενικό – θηλυκό
Scientific Name: Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Golden oriole

Scroll to Top
Scroll to Top