Συρματικός Φασιανός (Ασία), αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι- Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Συρματικός Φασιανός (Ασία), αρσενικό
Scientific Name: Syrmaticus reevesii (J. E. Gray, 1829)
Common Name: Reeves’s Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top