Σφυριχτάρι (Eυρωπαϊκό), αρσενικό – θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Σφυριχτάρι (Eυρωπαϊκό), αρσενικό – θηλυκό
Scientific Name: Anas penelope (Linnaeus, 1758)
Common Name: Wigeon

Scroll to Top
Scroll to Top