Τεφρόχρωμος Tαωφασιανός

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι – Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Τεφρόχρωμος Tαωφασιανός
Scientific Name: Polyplectron bicalcaratum (Linnaeus , 1758)
Common Name: Grey Peacock-pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top