Τριδάχτυλος γλάρος, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γλάροι – Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Τριδάχτυλος γλάρος, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)
Common Name: Black-legged Kittiwake

Scroll to Top
Scroll to Top