Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης, θηλυκό

Τάξη: Δρυοκολαπτόμορφα
Order: Piciformes
Οικογένεια: Δρυοκολαπτίδαι (ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ)
Family: Picidae
Ονομασία: Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης, θηλυκό
Scientific Name: Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Three-toed Woodpecker

Scroll to Top
Scroll to Top