Τρυγόνι

Τάξη: Περιστερόμορφα
Order: Columbiformes
Οικογένεια: Περιστερίδαι – Περιστέρια
Family: Columbidae
Ονομασία: Τρυγόνι
Scientific Name: Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Turtle Dove

Scroll to Top
Scroll to Top