Τρυποφράχτης

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τρωγλοδύτες – Τρωγλοδυτίδαι
Family: Troglodytidae
Ονομασία: Τρυποφράχτης
Scientific Name: Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Common Name: Winter Wren

Scroll to Top
Scroll to Top