Τσίχλα με λευκοπάθεια

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Tσίχλες – Κιχλίδαι
Family: Turdidae
Ονομασία: Τσίχλα με λευκοπάθεια
Scientific Name: Turdus philomelos (Brehm, 1831)
Common Name: Song Thrush

Scroll to Top
Scroll to Top