Τσαλαπετεινός

Τάξη: Κορακιόμορφα
Order: Upupiformes
Οικογένεια: Τσαλαπετεινοί – Εποπίδαι
Family: Upupidae
Ονομασία: Τσαλαπετεινός
Scientific Name: Upupa epops (Linnaeus, 1758 )
Common Name: Hoopoe

Scroll to Top
Scroll to Top