Τσιφτάς – Τσακρόστρουθος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια – Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Τσιφτάς – Τσακρόστρουθος
Scientific Name: Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Common Name: Corn Bunting

Scroll to Top
Scroll to Top