Τσιχλοποταμίδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβιίδαι
Family: Sylviidae
Ονομασία: Τσιχλοποταμίδα
Scientific Name: Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great Reed Warbler

Scroll to Top
Scroll to Top