Τυμπανούχος, θηλυκό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Τετραονίδαι
Family: Tetraonidae
Ονομασία: Τυμπανούχος, θηλυκό
Scientific Name: Tympanuchus cupido (Linnaeus, 1758)
Common Name: Greater Prairie Chicken

Scroll to Top
Scroll to Top