Τυφλοπόντικας Πυρηναίων

Τάξη: Εντομοφάγα
Order: Insectivora
Οικογένεια: Ασπάλακες
Family: Talpidae
Ονομασία: Τυφλοπόντικας Πυρηναίων
Scientific Name: Galemys pyrenaicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811)
Common Name: Pyrenean desman

Scroll to Top
Scroll to Top