Υβρίδιο απο διασταύρωση Αγριοπερίστερου και Φάσσας

Τάξη: Περιστερόμορφα
Order: Columbiformes
Οικογένεια: Περιστέρια-Περιστερίδαι
Family: Columbidae
Ονομασία: Υβρίδιο απο διασταύρωση Αγριοπερίστερου και Φάσσας
Scientific Name: Columba livia & Columba palumbus (Gmelin, 1789, Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Pigeon and Common Wood Pigeon

Scroll to Top
Scroll to Top