Υβρίδιο Χρυσού φασιανού και Χρυσόμαυρου Φασιανού

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι- Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Υβριδιο Χρυσου φασιανού και Χρυσόμαυρου Φασιανού
Scientific Name: Chrysolophus pictus and Chrysolophus amherstiae
Common Name: hybrid, Golden Pheasant and Lady’s Amherst’s Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top