Υφάντρα, αρσενικό – θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σακουλοπαπαδίτσες – Ρεμιζίδαι
Family: Remizidae
Ονομασία: Υφάντρα, αρσενικό – θηλυκό
Scientific Name: Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Penduline Tit

Scroll to Top
Scroll to Top