Φαλαρίδα

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες, Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Φαλαρίδα
Scientific Name: Fulica atra (Linnaeus , 1758)
Common Name: Eurasian Coot

Scroll to Top
Scroll to Top