Φανέτο, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες – Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Φανέτο, αρσενικό
Scientific Name: Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Common Name: Linnet

Scroll to Top
Scroll to Top