Φασιανός, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά-Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Φασιανός, αρσενικό
Scientific Name: Phasianus colchicus mongolicus (Brandt, 1844)
Common Name: Common pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top