Φασιανός, (Β.Α Ρωσία, Τουρκεστάν), θηλυκό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά-Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Φασιανός, (Β.Α Ρωσία, Τουρκεστάν), θηλυκό
Scientific Name: Phasianus colchicus mongolicus (Brandt, 1844)
Common Name: Common phaesant

Scroll to Top
Scroll to Top