Φασιανός Τραγόπανος, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά-Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Φασιανός Τραγόπανος, αρσενικό
Scientific Name: Tragopan satyra (Linnaeus , 1758)
Common Name: Satyr Tragopan

Scroll to Top
Scroll to Top