Φερεντίνι, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Φερεντίνι, αρσενικό
Scientific Name: Netta rufina (Pallas, 1773)
Common Name: Red crested Pochard

Scroll to Top
Scroll to Top