Φιδαετός

Τάξη: Αρπακτικά
Order: Accipitriformes
Οικογένεια: Αετοί – Αετίδαι
Family: Accipitridae
Ονομασία: Φιδαετός
Scientific Name: Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788)
Common Name: Short- toed Εagle

Scroll to Top
Scroll to Top