Φλώρος θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες – Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Φλώρος θηλυκό
Scientific Name: Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
Common Name: Greenfich

Scroll to Top
Scroll to Top