Φοινικοτρύγονο

Τάξη: Περιστερόμορφα
Order: Columbiformes
Οικογένεια: Περιστερίδαι (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ)
Family: Columbidae
Ονομασία: Φοινικοτρύγονο
Scientific Name: Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1766)
Common Name: Laughing Dove

Scroll to Top
Scroll to Top